Üyelik Sözleşmesi

www.reddragon.com.trüyelerineRed Dragon Restoranlarından sipariş verme imkanı sağlayan ve internet üzerinden verilen bu siparişlerin sorunsuz teslim esilmesi amacıyla paket servis hizmeti sağlayan bir web sitesidir.

 

Sözleşmenin Başlangıcı

 

Üye, kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek web sitesini kullanmaya başlayabilir.

 

Üyeler, www.reddragon.com.tr web sitesini kullanmaya başladığı andan itibaren KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu ve işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. www.reddragon.com.tr, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri üyelerine bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Hizmetler

 

Red Dragon Turizm Anonim Şirketi, www.reddragon.com.trweb sitesi üzerinden Red Dragon Restoranlarında hazırlanan ürünlerin, üyeler tarafından seçilerek sipariş edilmesi hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmetlerden faydalanabilmek için üyelik zorunludur.

 

Üyelik İşlemleri

 

Kullanıcılar bir kullanıcı adı (e-posta) ve kendi belirledikleri şifre ile www.reddragon.com.trweb sitesine üye olurlar. Kullanıcı adı üyeye özel olup aynı e-posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. Şifre sadece üyenin kendisinin bildiği bir bilgi olup, şifrenin seçimi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üyeler şifrelerini diledikleri zaman değiştirebilirler.

 

Üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi ve www.reddragon.com.trhizmetlerinden yararlanılabilmesi için üyelerin ad, soyad, telefon ve adres bilgilerinin doğru olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu kişisel bilgiler Red Dragon Turizm anonim Şirketi tarafından işlenip hizmetin ifası için kullanılacaktır.

 

www.reddragon.com.trüyelere ait kişisel bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Üye hatası sebebiyle üye bilgilerinin üçüncü şahıslarca kullanılmasından doğacak zararlardan www.reddragon.com.trsorumlu değildir.

 

Sipariş Teslimatı

 

Üyeler siparişin ifası için gerekli kişisel ve sair bilgilerin (ad, soyad, telefon, adres) doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu bilgilerin kasten veya sehven yanlış belirtilmesi sonuci ifa edilemeyen siparişlerden doğan zararlardan www.reddragon.com.trsorumlu değildir.

 

www.reddragon.com.tr tarafından yapılan sipariş teslimatı sürecinde üye, belirtmiş olduğu adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üyenin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Red Dragon Turizm Anonim Şirketinden herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak www.reddragon.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Ödeme Yöntemleri

 

www.reddragon.com.tr, siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedelin görüntülenmesini sağlamaktadır.

 

Verilen siparişlerin ücreti, sipariş tamamlanmadan önce üyelere sunulan seçenekler (nakit olarak, kredi kartı, çeşitli yemek kartı ve diğer ödeme şekilleri aracılığıyla) arasından yapılan herhangi bir tercih ile teslimat esnasında ödenmektedir.

 

Kullanıcılar ve/veya Üyeler ayrıca online ödeme yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzeri bir ödeme aracı ile anında online ödeme yapabileceklerdir.

 

Üyelerin Hak Ve Yükümlülükleri

 

www.reddragon.com.tr, üye olan herkesin kullanımına açık bir web sitedir.  Üyeler, web sitesinin ve sağlamış olduğu hizmetlerin kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve  kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üyeler, sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.reddragon.com.tr’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

 

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

 

Üye, kayıt yaptırırken veya sipariş verirken belirttiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde www.reddragon.com.tr’ninbu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

Üyenin, üyelik işlemleri gerçekleştirirken oluşturduğu şifreyi kullanma hakkı münhasıran üyeye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla yükümlüdür. Şifrenin üyenin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk üyeye ait olacaktır.

 

www.reddragon.com.trde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Web sitesinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

www.reddragon.com.tr'nin hak ve yükümlülükleri

 

www.reddragon.com.tr’ninsatışları, o anda geçerli olan menülerinin mevcudiyetiyle sınırlıdır. www.reddragon.com.trilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesi www.reddragon.com.trürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt ettiği manasına gelmez.

 

www.reddragon.com.trsatışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.reddragon.com.trbu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

 

www.reddragon.com.trherhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.reddragon.com.tr’ninüyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü veya bundan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Üyelerin www.reddragon.com.trüzerinden verecekleri bilgiler aynı zamanda web sitesinin kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda www.reddragon.com.trtarafından kullanılabilecektir. Bu bilgiler, www.reddragon.com.tr çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle üyenin siparişinin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da üyenin web sitesini kullanımının analizinde ve desteğinde kullanılabilir.

 

Aksi üye tarafından talep edilmediği takdirde www.reddragon.com.trverdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla üyelerine ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.

 

www.reddragon.com.trileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

Sözleşmenin Feshi

 

www.reddragon.com.tr, haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Üyelik Sözleşmesini feshedebilir. Üye ise dilediği zaman info@reddragon.com.tre-posta adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Üyelik Sözleşmesini feshedebilir.

 

Yetkili Mahkemeler

 

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.

KVKK bilgi edinme başvuru formu